Het Project


Het Project is gericht op het vergroten van de duurzaamheid van onze werkzaamheden met de servicegebruikers van het systeem. We willen meer lange termijnoplossingen bij de planning en de acties die we ondernemen, er voor zorgdragend dat ze stevig gegrondvest zijn op de vaardigheden en interesses van de gebruikers van de dienstverlening. Met behulp van de EGUIDE platform & Peer mentoren, zullen wij een efficiënter proces bewerkstelligen, zodat iedere adviseur - vóór het ontmoeten van een service gebruiker - een compleet profiel heeft die hun verdere samenwerking zal vergemakkelijken. Dit voorkomt verkeerde matching op basis van  carrière -en educatieve keuzes. Verder, verhoogt het de flexibiliteit van ons werk, want het is een internet-gebaseerd hulpmiddel dat kan worden bereikt vanaf huis enz. Het project zal ervoor zorgen dat ICT-gebaseerde tools, overeenkomstig de gemeenschappelijke Europese prioriteitstellingen, in praktijk zal worden gebracht en dat zij ook zal worden verspreid binnen de groep van gebruikers, zodat ze ook profiteren van de voordelen van ICT. ICT is van essentieel belang in de hedendaagse Europese samenleving, of u dit bijvoorbeeld toepast in het dagelijks leven om uit te proberen contact op te nemen met autoriteiten, banken, of voor bijvoorbeeld een baan en in contact te blijven met mensen.

Dit relateert nauw met EU-beleid. Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting steunt bijvoorbeeld werk op alle niveaus om te helpen de overeengekomen doelstelling te bereiken. Net als de Commissie Aanbeveling 2008 over sociale activering

De belangrijkste doelstellingen zijn:

1. Het aanpassen van het EGUIDE Platform en haar instrumenten (EGUIDE & INFORM) en het EGUIDE Quality Assurance Framework (Raamwerk van kwaliteitsborging) (QAF) om te voldoen aan de standaarden en behoeften van de carrière begeleiding beoefenaars en service gebruikers in Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

2. Het verder ontwikkelen van de opleiding voor beoefenaars in theorie en bij de toepassing van de instrumenten, met inbegrip van het aanpassen aan verschillende ondersteunende  instellingen, met inbegrip van peer mentoring

3. Het ontwikkelen van een app voor mobiele telefoons zodat de mensen met wie we werken de evaluatie-instrumenten nog comfortabeler en flexibeler kunnen gebruiken, in een omgeving waar het basis internet gebruik via de mobiele telefoon dat van computer overtreft.

4. Uitvoering van psychometrische analyse van de instrumenten binnen een nieuwe populatie (betrouwbaarheidsanalyse, validiteit studies, en ‘Norm Group’ ontwikkeling)

5. Europese bewustwording van het bestaan van de EGUIDE platform en QAF creeren onder begeleiders die mensen naar een baan begeleiden

6. De instrumenten en training integreren in een breed scala aan ondersteunende en advies organisaties en dit zo breed mogelijk uitrollen binnen de doelgroep -netwerken.

7. Het maken van bewijs/informatie ter introductie van de instrumenten voor geaccrediteerde bestuurslichamen