Proiectul


Proiectul are drept scop de a spori sustenabilitatea muncii noastre cu utilizatorii de servicii, pentru a ajunge la mai multe soluții pe termen lung în planificarea și acțiunile pe care ni le asumăm, asigurându-se ferm că sunt bazate pe aptitudinile și interesele utilizatorilor de servicii. Prin folosirea platformei eGuide şi a mentorilor de la egal la egal, vom realiza un proces mult mai eficient, deoarece fiecare consilier - chiar inainte de intalnirea cu un utilizator de servicii - are un profil complet, care va facilita cooperarea lor în continuare. Aceasta conduce la evitarea alegerilor nepotriviri de carieră și trasee educaționale. În plus, crește flexibilitatea muncii noastre, deoarece acesta este un instrument bazat pe internet, care poate fi accesat de la domiciliu etc. Partneriatul proiectului se va asigura că instrumentele bazate pe TIC vor fi puse în practică, în conformitate cu o prioritate comună la nivel european și că, de asemenea, vor fi diseminate în cadrul grupului de utilizatori de servicii, astfel încât acestea să beneficieze, de asemenea, de beneficiile TIC. TIC este esențial în societatea europeană de astăzi, indiferent dacă se depune o cerere pentru un loc de muncă sau în viața de zi cu zi pentru a contacta autoritățile, băncile sau de a sta în contact cu oamenii.

Aceasta se aliniază strâns cu politicile UE, de exemplu, Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale sprijină activitatea la toate nivelurile pentru a ajuta la atingerea obiectivului stabilit, precum și Recomandarea Comisiei din 2008 privind incluziunea activă.

Obiectivele principale sunt:

1. Adaptarea platformei eGuide și instrumentelor eGuide (eGuide & INFORM) și a cadrului de asigurarea calităţii eGuide pentru a satisface nevoile practicienilor din domeniul consilierii carierei, precum și a utilizatorilor de servicii din Suedia, Marea Britanie şi Olanda.

2. Dezvoltarea în continuare a cursului de instruire pentru practicieni în teoria și utilizarea de instrumentelor, inclusiv adaptarea la diferite condiţii de sprijinire, inclusiv mentoratul de la egal la egal.

3. Dezvoltarea unei aplicații pentru telefoanele mobile, astfel încât oamenii cu care lucrăm să poată utiliza instrumentele de evaluare mai confortabil și mai flexibil, într-un mediu în care utilizarea mobilă a internetului depășeşte utilizarea bazată pe calculatorul staţionar.

4. Efectuarea în continuare a analizei psihometrice a instrumentelor în cadrul unei populații noi (analiza fiabilităţii, studii de validitate, dezvoltarea de grupuri normate).

5. Creşterea gradului de conștientizare la nivel european a existenței platformei eGuide și a instrumentelor asociate printre practicieni de consiliere în carieră.

6. Integrarea instrumentelor și a pregătirii profesională într-o gamă largă de condiţii de sprijin și consiliere, rulând cât de mult posibil în cadrul rețelelor țintă.

7. Producerea de documente menite să înlesnească acreditarea de către forurile competente.