Projektet


Projektets syfte är att öka hållbarheten och kvaliteten i vårt arbete med arbetssökande, att nå långsiktigt hållbara lösningar i planering och aktiviteter samt säkerställa att vi utgår från förmågan och intresset hos den arbetssökande.

Genom att använda oss av EGUIDE plattformen och mentorer kommer vi att erhålla en effektivare process eftersom varje handläggare kan få en komplett profil inför fortsatt samarbete med den arbetssökande. Detta gör att vi kan förbättra matchningen vad gäller både karriärmål och utbildningsval. Dessutom ökar flexibiliteten i vårt arbete eftersom det är ett internetbaserat verktyg som är lättillgängligt. Projektet medför att IT-baserade verktyg används i enlighet med den europeiska prioriteringen och sprids inom de grupper av arbetssökande som vi arbetar med. IT är väsentligt i dagens europeiska samhälle, såväl för arbetssökning som i vardagslivet för att kontakta myndigheter, banker eller för sociala kontakter. Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utslagning, till exempel, stöder arbetet på alla nivåer för att nå det överenskomna målet.

De huvudsakliga målen för projektet är:

1. att anpassa EGUIDE plattformen och dess verktyg (EGUIDE & INFORM) samt ramverket för kvalitetssäkran (QAF) för att möta behovet hos personer som arbetar med karriärvägledning och arbetssökande i Sverige, Storbritannien och Nederländerna.

2. att vidareutveckla träningskursen för användare av verktygen vad gäller både teori och tillämpning samt anpassa den för olika stödfunktioner inklusive mentorer

3. att utveckla en App för smartphones för att ytterligare förbättra testernas tillgänglighet, i en miljö där internetåtkomst via mobilen ökar i förhållande till via datorer.

4. att genomföra ytterligare psykometriska analyser av verktygen inom en ny population (reliabilitetsanalys, validitetsanalys och normgrupps utveckling)

5. att sprida informationen om EGUIDE plattformen och QAF till organisationer som jobbar med karriärvägledning i Europa

6. integrera verktygen och utbildningen i att använda dem i en rad olika stöd- och rådgivningsfunktioner

7. Ta fram underlag för att introducera verktygen för ackrediterande organ.